Skip to content

Wspólnie dla dobra społeczeństwa program rozwoju i koordynacji wolontariatu

Stowarzyszenie Słowem w twarz rozpoczyna nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą MINI GRANTY w ramach realizacji projektu pn: „Wspólnie dla dobra społeczeństwa – program rozwoju i koordynacji wolontariatu”.

Celem akcji jest wyłonienie 3 autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich.

KS_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR
dla was wektor

wysokość dofinansowania to

1000 zł

na każdy mini grant!

Wnioski należy składać od 24 czerwca do 7 lipca br. do godz. 22:00

Wszystko co muszisz wiedzieć

- zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego lidera projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej - aby wziąć udział w konkursie każdy uczestnik musi zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu (pomoc w tym zakresie świadczy Koordynator Wolontariatu - Aleksandra Płocharska (kontakt@slowemwtwarz.pl)
wsparcie działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych
Wnioski konkursowe należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@slowemwtwarz.pl lub papierową – w siedzibie Stowarzyszenia Słowem w twarz, ul. Wiejska 1C, 44-200 Rybnik , w tytule wiadomości wpisując „Mini - granty”.
Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 7 lipca 2024 roku do 22:00 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 lipca.
 Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.
planowane działania mogą być realizowane w okresie od 15 lipca do 25 sierpnia 2024
- zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu - zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Mini - granty na inicjatywy wolontariuszy” - wypełnić wniosek konkursowy - konsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z Koordynatorem Wolontariatu, - wypełniony wniosek konkursowy wysłać na e mail kontakt@slowemwtwarz.pl, lub - dostarczyć wersje papierową do siedziby stowarzyszenia Słowem w Twarz, ul. Wiejska 1C

Więcej informacji znajdziesz w

pliki do pobrania

Masz czas i chęci? dołącz do naszego zespołu!

Szukamy zaangażowanych i pełnych energii wolontariuszy, którzy chcieliby wspierać nasze działania na rzecz społeczności lokalnej.

* Możliwość zaangażowania się w działania mające pozytywny wpływ na społeczność i środowisko. * Szansa na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. * Możliwość rozwoju i pracy w zespole. * Satysfakcję z pomagania innym i wprowadzania pozytywnych zmian.
* Wspieranie bieżących działań stowarzyszenia. * Pomoc w akcjach charytatywnych i zbiórkach. * Działania edukacyjne i warsztaty dla dzieci. * Wsparcie w nauce dzieci z domu dziecka * Opieka nad osobami starszymi. * Udział w akcjach ekologicznych, np. sprzątanie terenów publicznych, lasów, edukacja ekologiczna.
Jeśli jesteś zainteresowany/a, zgłoś się do nas już teraz! Możesz skontaktować się z nami poprzez wiadomość prywatną lub napisać na adres kontakt@slowemwtwarz.pl.
 
Dołącz do naszego zespołu i razem zmieniajmy świat na lepsze!
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.
wolontariat
DOSTĘPNOŚĆ