Koncert z okazji 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski

⏳ Wraz z zakończeniem I wojny światowej w listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów na mapy Europy powróciła Rzeczpospolita Polska.
Jednym z postanowień traktatu wersalskiego była decyzja o zorganizowaniu na Górnym Śląsku plebiscytu, na podstawie którego rozstrzygnięta zostałaby kwestia przynależności państwowej Górnego Śląska.
Po trzech latach od tego wydarzenia udało się dojść do porozumienia którego ostatecznym rezultatem była uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symboliczne przejęcie ziemi śląskiej przez rząd RP. Odbyła się ona w Katowicach 16 lipca 1922 roku.
Podpisano wówczas Akt Objęcia Górnego Śląska przez Polskę.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Przyłączenie Śląska do Polski to wydarzenie istotne w życiu każdego Ślązaka.
Dlatego, równo 100 lat później chcąc upamiętnić to wydarzenie, stworzyliśmy ten koncert.
Na scenie, w reżysera Piotra Tłustochowicza, wystąpili artyści wywodzący się z naszego regionu. Występ dopełnił swoją obecnością Robert Janowski
Swoją muzyką potrafią przenieść słuchacza w niepodrabialny nastrój.

| ROBERT JANOWSKI | PIOTR TŁUSTOCHOWICZ | WERONIKA SKALSKA | NICOLE KULESZA | BASIA JANYGA |

 

“Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”

 

Tablica koncert 100 lecia