Do zobaczenia w lepszych czasach

Do zobaczenia w Lepszych Czasach to tytuł cyklu 10 wydarzeń. Stworzony został z myślą o aktywizacji lokalnej społeczności. Polegał na promowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej osób w różnym wieku, ale także angażowaniu młodego pokolenia w partycypację w życiu publicznym. Projekt skupiał się przede wszystkim na części warsztatowej, integracyjnej, jak i dyskusyjnej. 

Organizowaliśmy  kursy oraz spotkania z ekspertami czy przedstawicielami zaangażowanych środowisk,

Celem projektu była kompleksowa odpowiedź na zapotrzebowanie jakie występuje wśród mieszkańców naszego miasta i regionu w zakresie nowoczesnej edukacji obywatelskiej. Chcieliśmy dać możliwość do dodatkowego dokształcenia się obywateli ale również zaktywizować i pogłębić relacje pomiędzy uczestnikami w naszej lokalnej społeczności, którzy nabytymi podczas warsztatów umiejętnościami podzielą się również ze swoimi rówieśnikami.

 

Celem Uniwersytetów Ludowych jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w codziennej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Umożliwia uczestnikom świadome i dojrzałe zrozumienie siebie, swojej roli w świecie czy lokalnej społeczności. Uniwersytety ludowe realizują swoje cele na podstawie wartości, takich jak:

  • kultywowanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych,
  • pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie

godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz empatii i wrażliwości na

drugiego człowieka,

  • uświadamianie i analizę wyzwań globalnych współczesnego świata oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,
  • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek przy jednoczesnym budowaniu

więzi społecznych

 

www.lepszeczasy.pl

Tablica lepsze czasy