Warsztaty SWT

W 2022 r przeprowadziliśmy serię 25 warsztatów kulturalno-artystycznych opierających się głównie na metodzie arteterapii. Dzięki naszym doświadczonym instruktorom, uczestnicy rozwinęli swoje pasje, aktywnie spędzili czas na wspólnym tworzeniu i rozwoju, poszerzyli wiedzę na temat kultury popularnej.

Wydarzenia organizowane w naszej strefie kreatywnej (ale nie tylko) były warsztatami ogólnodostępnymi, dostosowanymi do każdej grupy odbiorców.

Współtworzone zostały z młodymi artystami, wolontariuszami i warsztatowcami co zaskutkowało stworzeniem treści potencjalnie interesującej potencjalnych odbiorców.

Tablica letnie koncerty