Śląskie Laboratoria Przyszłości

Projekt “Śląskie Laboratoria Przyszłości” to 10 wydarzeń szkoleniowo-warsztatowych przeprowadzonych w województwie śląskim na przestrzeni lat 2022 i 2023, skierowanych do młodzieży. Szczegółowy zakres szkoleń skupiać się bed̨zie wokół następujących tematów:

  • realizacja własnego projektu grantowego
  • pisanie wniosków grantowych
  • promowanie własnego projektu
  • komunikacja i organizacja czasu w zespole projektowym
  • bezpieczeństwo cyfrowe w III sektorze
  •  

Projekt jest adresowany do młodzieży licealnej oraz studenckiej do 26 roku życia o zróżnicowanym poziomie doświadczenia w w/w tematach.Głównymi celami realizacji szkoleń bed̨zie podniesienie jakości młodych osób w wymiarze społecznym, poprzez zwiek̨szenie ich wiedzy i kompetencji obywatelskich, dzięki czemu osoby zainteresowane projektem dowiedzą się dodatkowo jak: 

  • prowadzić i otworzyć własną organizację
  • skąd pozyskiwać środki na działanie
  • jak rozliczać otrzymane pieniądze
  •  

Jest to projekt o zasięgu regionalnym — wszystkie wydarzenia zrealizowane zostaną na terenie województwa śląskiego. Precyzując — wydarzenia w odbędą się min. w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, a także na terenie powiatu rybnickiego. 

Osoby przeszkolone nabędą niezbędną wiedzę do inicjacji, planowania, organizowania projektu zarówno budżetowego, jak i również wniosków grantowych. Dodatkowo liderzy społeczni nabędą wiedzę z zakresu zarządzania zespołem, projektem i organizacja;̨ promocji i brandingu, a także autoprezentacji i występowania w mediach. Osoby te bed̨ ą mogły w praktyczny sposób inicjować zmianę w lokalnych społecznościach w całej Polsce. Projekt ma za zadanie stworzyć regionalną inicjatywę opartą o proaktywny model edukacyjny, dostosowany do najbardziej znanych metod szkoleniowych.

www.laboprzyszlosci.pl

Tablica labo